Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nabory wniosków dla pracodawców na instrumenty rynku pracy

Data: 21.06.2022 r., godz. 08.30   380
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że do wyczerpania limitu środków z projektów unijnych oraz z Funduszu Pracy prowadzi nabory wniosków dla Pracodawców, którzy chcą uzyskać pomoc finansową na stworzenie w swoich firmach miejsc pracy.
Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Fundusze Europejskie Program Regionalny, Powiatowy Urząd Pracy

Nabory wniosków dla pracodawców na instrumenty rynku pracy


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim  informuje, że do wyczerpania limitu środków z projektów unijnych oraz z Funduszu Pracy prowadzi nabory wniosków dla Pracodawców, którzy chcą uzyskać pomoc finansową na stworzenie w swoich firmach miejsc pracy:


  •  prace interwencyjne (kwota refundacji: 1 240,00 zł + składki ZUS od tej kwoty) na okres m.in.  9 miesięcy z refundacją przez pierwsze 6 miesięcy,

  • roboty publiczne (kwota refundacji: 2 500,00 zł + składki ZUS od tej kwoty) – to  zatrudnienie osoby bezrobotnej przez uprawnionych organizatorów na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  z refundacją na okres 6 miesięcy,

  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kwota refundacji: 32 000,00 zł) to pomoc finansowa udzielana dla pracodawcy w związku  z zatrudnieniem na refundowanym
    stanowisku pracy osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze  czasu pracy.

Zapraszamy Pracodawców do skorzystania z udziału w ww. formach wsparcia.


Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu grodziskmazowiecki.praca.gov.pl w zakładce DOKUMENTY
DO POBRANIA.


Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków można uzyskać: pod numerami telefonów:
(22) 755 55 86 wew. 105, 106, 110, 114, 132
(22) 734 57 20
(22) 734 57 21