Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ważna informacja: Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie bezpośrednich porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu

Data: 13.03.2020 r., godz. 11.54   869
W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym związanym z wirusem COVID-19 informujemy Państwa, że zawieszamy do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu.

Porady i pomoc będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Udzielanie porad prawnych możliwe jest za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

Przed udzieleniem porady należy przesłać do urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat-grodziski.pl skan lub zdjęcie pisma o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.


Wniosek o udzielenie porady: