Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu

Data: 20.04.2022 r., godz. 12.45   217
w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – ulicę Kochanowskiego, położonego w obrębie 0016 05-16 jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 55/7 o pow. 0,0501 ha.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu