Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu

Data: 02.05.2022 r., godz. 12.55   208
w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - ulicę Wesołą, położonego w obrębie 0036 06-15 jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/1 o pow. 0,2192 ha.