Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zajęcia klubowe w WTZ – nabór wniosków

Data: 15.06.2022 r., godz. 14.45   428

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.


  1. Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie Powiatu Grodziskiego.
  2. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.
  3. Szczegóły dotyczące programu "Zajęcia klubowe w WTZ” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.
  4. Termin przyjmowania wniosków ustala się do 24 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu wniosku)
  5. Forma przyjmowanych wniosków: wersja papierowa.
  6. Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
  7. Złożone wnioski staną się podstawą do złożenia przez Powiat Grodziski w Oddziale PFRON w Warszawie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Załącznik:

Wzór wniosku