Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Herb Powiatu

3677
Zasadą stosowaną w polskiej heraldyce samorządowej jest nawiązywanie do historycznych godeł ziemi i regionów. Herb powiatu powinien w swojej treści i kompozycji nawiązywać do symboliki jednostki nadrzędnej, czyli herbu województwa. Równocześnie powinny znaleźć w nim swoje odbicie znaki, herby i symbole lokalne, o ile są one powszechnie znane, szanowane, a zwłaszcza jeśli posiadają dla lokalnej społeczności walor identyfikacyjny.

Przyjęcie takiego założenia oznaczało dla HERBU POWIATU GRODZISKIEGO obecność orła z herbu wojewódzkiego i Bogorii - wziętej z herbu Grodziska Mazowieckiego, jako stolicy powiatu. Bez tego elementu HERB POWIATU GRODZISKIEGO byłby po prostu nierozpoznawalny.

To założenie stało się podstawą prac nad HERBEM POWIATU GRODZISKIEGO. W ten sposób powstał herb powiatu zawierający zasadnicze odniesienia terytorialne i historyczne: głowa orła mazowieckiego i Bogoria z herbu stolicy powiatu we wspólnym czerwonym polu.

Uchwała nr 54/2003 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku
w sprawie zasad umieszczania herbu Powiatu Grodziskiego.