Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

6523
Samorząd Powiatowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458) został zobligowany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2022.

Ww. Program dotyczący szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Grodziskiego został przyjęty Uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 roku.

Celem Programu jest przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzenie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających zmian, aktywizacji oraz podjęcia działań.

Załączniki do pobrania:

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
(plik .pdf)

(plik .pdf)

(plik .pdf)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Grodziskim na 2022 rok
(plik .pdf)