Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

9201
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka Domżalska-Łajtar

Adres: 
ul. Daleka 11A (2 piętro, pokój nr 222)
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Kontakt:
tel. (22) 300 85 24 

Dyżur Rzecznika odbywa się w następujące dni: 
– poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00,
– środa w godzinach 8:00 – 11:00, 
– czwartek w godzinach 13:30 – 16:30. 
Informacje o zmianach w dyżurze zamieszczane są w ogłoszeniach na stronie Starostwa.

Wnioski można składać: 
– w godzinach pracy Starostwa w Punkcie Obsługi Mieszkańca (budynek Starostwa ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), 
– w drodze wiadomości elektronicznej na adres: starostwo@powiat-grodziski.pl
– poprzez ePUAP, 
– oraz za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny Starostwa (STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki). 

Zadania 
Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należy: 
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
5) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: 
• Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz (22) 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora, 
http://www.konsument.gov.pl/ Europejskie Centrum Konsumenckie Polska właściwe w sprawach transgranicznych (pomiędzy polskim konsumentem a przedsiębiorcą z UE, Wielkiej Brytanii, Islandii i Norwegii), tel. (22) 55 60 600, dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00, zapytania konsumenckie: eccnet-pl@ec.europa.eu