Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podkowa Leśna

5114

Kościół p.w. św. Krzysztofa z ogrodem (ul. 1 Maja 7) i ogród przykościelny


Wybudowany w latach 1933-34 według projektu Brunona Zborowskiego. Zgodnie z projektem miał stanowić jedną całość z ogrodem jako przedłużenie kościoła murowanego (jest to jedyny w Polsce Kościół-Ogród).

Początkowo projektowany jako „kościół zielony", stanowiący przedłużenie kościoła murowanego, nawiązujący do symboliki i tradycji religijnej (m.in. ogród biblijny, przyroda minionych wieków, ptasi raj). Zrealizowany tylko częściowo. Wokół kościoła i przed nim, na ulicy Jana Pawła II zespół głazów narzutowych. W sąsiedztwie, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka, zabytkowa lipa.

Teren ogrodu przykościelnego podzielono na 8 tematycznych sektorów: 
Przyroda chroniona Polski 
Sektor ten obejmuje rośliny zagrożone wytępieniem i wymarciem na obszarze Polski;
Przyroda Podkowy Leśnej
Sektor ten ma uwypuklać całe piękno przyrody podkowiańskiej;
Lapidarium
Głównym elementem i podstawowym akcentem terenu są duże głazy umieszczone na nieregularnie uformowanym nasypie;
Przyroda minionych wieków
Sektor dawnych dziejów reprezentuje olbrzymi okres historii ziemi mazowieckiej i Polski;
Poletko Matki Bożej
Zgrupowano tu rośliny związane z tradycyjnymi przejawami kultu kościelnego;
Ogród biblijny
Przyrodniczy obraz dziejów biblijnych
Ptasi raj
Zespół ten jako całość ma dawać w pełni estetyczne wrażenie w każdej porze roku przez kształt sylwetki, kolor liści, kwiatów, zieleń zimą itd. Zasadniczym celem tej części ogrodu jest ochrona ptaków;
Ogród ziołowy
Ma być wyrazem ochrony tradycji i ojczystej kultury, a także przypomnieniem, że klasztor był u nas nie tylko ośrodkiem wiary i kultu, lecz także ważnym ośrodkiem leczniczym, ośrodkiem ogrodnictwa i sadownictwa.

Budynek Stacji Kolejowej
Wybudowany został w 1927 roku. Murowana budka z wykuszem i duża, otwarta poczekalnia ozdobione zostały formami nawiązującymi do polskiego renesansu.

Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz płyta poświęcona polskim i węgierskim towarzyszom broni poległym w Podkowie Leśnej w trakcie II wojny światowej.

Posiadłość i park w Stawisku

Posiadłość Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, którą darował Annie jej ojciec – Stanisław Wilhelm Lilpop gdzie w 1928 r wybudowali dom. Do 1980 r. dom należał do Iwaszkiewiczów. Następnie zgodnie z wolą właścicieli przeszedł na rzecz skarbu państwa, obecnie mieści się tam muzeum ich imienia zarządzane przez Powiat Grodziski.

18-hektarowy obszar pierwotnie zajmował powierzchnię 35 ha; północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa -Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela. Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.Park w Stawisku

18-hektarowy obszar w zachodniej części Podkowy Leśnej, wokół domu zbudowanego przez Stanisława Lilpopa dla córki Anny i jej męża Jarosława Iwaszkiewicza. Pierwotnie zajmował powierzchnię 35 ha; północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa-Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela. Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.

Pałacyk Kasyno z Parkiem (ul. Lilpopa 18)

powstał w latach 1927–31 z przeznaczeniem na „potrzeby użyteczności publicznej”. Park powstał w latach 1926–28 według projektu głównego architekta Miasta Warszawy, (L. Danielewicza). Wybudowała go grupa osób prywatnych - założycieli miasta, jednakże został przekazany na własność wspólnoty mieszkańców. Pałacyk Klubu Sportowego, zwany również „Kasynem”, otoczony był terenami sportowymi, na których znajdowały się między innymi korty tenisowe i tor saneczkowy. Planowano również wybudowanie basenów kąpielowych, jednak inwestycji tej nie zrealizowano.Pałacyk myśliwski Stanisława Lilpopa (ul. Modrzewiowa, róg Jana Pawła II)

Zbudowany przez Lilpopów w 1920 r. Obecnie mieści się w nim Wyższa Szkoła Medyczna.Willa "Aida", drewniana willa (ul. Iwaszkiewicza)

Zbudowana około 1900 roku przez Lilpopów. Tu w latach dwudziestych spędzali letnie miesiące Anna z Lilpopów i Jarosław Iwaszkiewiczowie, odwiedzani przez przyjaciół, między innymi z kręgu "Skamandra".


Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowa Leśnej


Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej


Pałacyk Kasyno wzniesiony w 1927